Krytí

UPOZORNĚNÍ PRO majitel dovezených psů a fen:
Ke krytí nebudou připouštěni psi a feny v majitele trvale žijícího v ČR, kteří nebudou mít přeregistraci a chovnost zapsanou v ČR. (Rozhodnutí ČMKU.) Další pokyny viz CHOVNOST
(Neplatí pro zahraniční krytí. Tam ale musíte klubu i plemenné knize dle chovatelského řádu doložit, že pes je chovný.

Při krytí potřebujete
- žádost o krycí list - ŽÁDOST O KRYCÍ LIST ON-LINE
- žádost vyplníte nejpozději měsíc před očekávaným krytí 
- za urgentní vyřízení, tj. méně než měsíc před krytím, je dle rozhodnutí členské schůze příplatek - viz ceník
- krycí list si stáhnete z tohoto webu pod tlačítkem PŘEDPISY A FORMULÁŘE
- po nakrytí nahlašte on-line krytí - do 7 dní po nakrytí. HLÁŠENÍ KRYTÍ ON-LINE

Krycí listí v papírové pak pošlete (první část krycího listu) poštou na adresu poradce chovu: MVDr. Štěpánka Kotoučová, U Koupaliště 623, 431 51 Klášterec nad Ohří nebo ho odevzdáte při kontrole vrhu.

POZOR  - povinnost nahlásit narození štěňat klubu je bezprostředně po jejich narození, nejdéle do týdne. NAHLÁŠENÍ VRHU ON-LINE

Druhou část krycího listu si schováte pro plemennou knihu, použijete ji až při přihlašování vrhu na plemennou knihu po kontrole vrhu (tj. nejdříve po 6. týdnu věku štěňat)
- !!!! do 14 dnů po narození štěňat si na tomto webu pod tlačítkem PŘEDPISY A FORMULÁŘE (také na https://www.kynologie.cz/plemenna-kniha/tetovani-a-cipovani.htm ) najděte ŽÁDANKU O TETOVACÍ ČÍSLA (čip pak vyplníte až na kontrolní pásek o tetování a čipování), tato tetovací čísla jsou zároveň číslem budoucího průkazu původu. Žádanku pošlete na vrhy@kynologie.cz .
- v PŘEDPISY A FORMULÁŘE si stáhněte KONTROLNÍ PÁSEK (vyplní ho při tetování a čipování veterinář) 
- pro kontrolu vrhu si v PŘEDPISY A FORMULÁŘE stáhněte PŘÍHLÁŠKU VRHU (vyplní poradce chovu při kontrole vrhu) a dá další pokyny
- pokud některé štěně prodáváte do zahraničí, musí mít EXPORTNÍ průkaz původu. O ten se žádá přes web Českomoravské kynologiské unie. Bez něj nesmíte štěně do zahraničí prodat, domácí PP by mu tam neplatil. 

KLUB ZAJIŠŤUJE SERVIS I PRO NEČLENY KLUBU - tudíž ti musí nejpozději před předpokládaným krytím uzavřít s klubem smlouvu o poskytovaném chovatelském servisu

Pokud nechcete zapisovat vrh na svou chovnou stanici (nemáte ji a nechcete o ni ani žádat), můžete vrh zapsat na chovnou stanici některého chovatele. (Tedy majitel chovné feny bude jiný než majitel chovatelské stanice.) Pak k tomu potřebujete SMLOUVU O ZAPŮJČENÍ FENY - viz tlačítko PŘEDPISY A FORMULÁŘE, musíte ji předložit plemenné knize při zápisu štěňat.

Přílohy:
-krycí list
-kontrolní pásek pro tetování/čipy (najdete i na webu ČKS: kynologie.cz)
-přihláška vrhu (najdete i na webu ČKS: kynologie.cz)
-žádost o exportní průkaz původu pro štěně (najdete i na webu ČKS: kynologie.cz
-smlouvu o chovatelském servisu poskytovaném klubem nečlenovi (najdete i na webu ČMKU: cmku.cz)
-vzor smlouvy o zapůjčení feny (najdete i na webu ČKS: kynologie.cz)