On-line hlášení krytí

- Krycí list najdete v rubrice (pod tlačítkem) Důležité dokumenty, postupy při krytí atd.
- Krytí můžete nahlásit do 7 dní po jeho uskutečnění on-line. PŘILOŽTE KOPII KRYCÍHO LISTU, bez něj nebude hlášení přijato (bude se na něj pohlížet, jako by nebylo podáno). Poradce jinak nemá možnost list zkontrolovat. KOPII můžete vytvořit tak, že telefonem vyplněný krycí list ofotíte a přiložíte tuto fotokopii.

- Originál krycího listu pak můžete předat poradci chovu až při kontrole vrhu nebo ho poslat poštou.
- Pozor, krycí list musí být podepsán majitelem feny i majitelem psa. Jinak krycí list neplatí.
- Pokud někdo kryje svou fenu svým psem, musí být na krycím listu jméno a podpis svědka. Jinak krycí list neplatí.
POKUD VÁM NEJDE KRYTÍ NAHLÁSIT on-line, oznamte krytí mailem na sarplaninac@seznam.cz

 

Soubory musí být menší než 2 MB.
Povolené typy souborů: gif jpg jpeg png pdf.