Speciální výstava - Olšovec 1. 10. 2022

Speciální výstava CAC
Posuzovat bude Tibor Havelka. Slovensko
po výstavě bude bonitace

Třída a časování (pouze orientační)
Krašský ovčák  10:00
pes  1
Třída vítězů 1

Šarplaninec
pes 12
Třída štěňat 2
Třída mladých 2
Mezitřída 1
Třída otevřená 5
Třída vítězů 2
fena 16                10:35
Třída štěňat 2
Třída dorostu 1
Třída mladých 4
Mezitřída 2
Třída otevřená 4
Třída vítězů 2
Třída veteránů 1

Tornjak               11:20
pes 6
Třída dorostu 1
Třída mladých 1
Třída otevřená 3
Třída vítězů 1
fena 6
Třída dorostu 2
Třída mladých 2
Mezitřída 1
Třída vítězů 1 

Přihlášení na bonitaci
13:30 tornjak - pes Achird Vran Sredni Vaštar -  majitel Aurora Pontigo Arestizábal
13:40 šarplaninec - fena Drena Wera Ště - Kot North-Radek Halamka
13:50 tornjak - pes Element Viper Drago Tor Bohemia - majitel Mgr. Jaroslav Stross a Jasmína Petlach
14:00 šarplaninec - pes Archie z Malenických pastvin - majitel Nikola Vyhlídalová
14:10 šarplaninec - pes Sokol Dren Sharislands - majitel Rostislav Šidák
14:20 šarplaninec - fena Ariana Meryold - majitel MUDr. Daniel Jedlička
14:30 šarplaninec – pes Zoran – majitel Jana a Jindřich Pavlisovi
14:40 šarplaninec - fena Cyara z Terky – majitel PhDr. Dagmar Cestrová

PROPOZICE

Z pověření Českomoravské kynologické unie
pořádá Klub chovatelů šarplaninců, krašáků a tornjaků
SPECIÁLNÍ VÝSTAVU
plemen ŠARPLANINEC, KRAŠSKÝ OVČÁK A TORNJAK
se zadáváním titulů za plemeno: 
Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, CAJC, CAC, res. CAC, BOJ, BOV, BOS, BOB, Vítěz speciální výstavy pes a Vítěz speciální výstavy fena,
za výstavu:
Nejlepší štěně Olšovce 2022, Nejlepší dorost Olšovce 2022, Juniorský vítěz Olšovce 2023, Veterán vítěz Olšovce 2022, Vítěz Olšovce 2023, Čestný vítěz Olšovce 2023 
v sobotu 1. 10. 2022 
v kempu Olšovec - Jedovice

Program výstavy:
9. 30 – 10.00 přejímka psů
10.00 zahájení výstavy a posuzování 
asi 14.00 (nebo po skončení posuzování) soutěže, budou-li přihlášeny

Uzávěrka přihlášek

I.  16. 9. 2022 II.  26. 9. 2022

Rozhodčí Tibor Havelka, Slovensko
Přihlášky pouze on-line - na novém webu klubu (přes adresy sarplaninec-club.cz, tornjak-club.cz. krasák.cz) nebo původní stránce sarplaninec-club-cz.cz

POPLATKY POSÍLEJTE NA ÚČET 882623399/0800, var. symbol 221001
Na účet je možné poslat peníze převodem, ale i složenkou, který typ vybrat, poradí na poště.
Do zprávy o příjemce napište své jméno.

Výstavní poplatky:          pro 1.uzávěrku/ pro 2. uzávěrku  

Za prvního psa člen klubu      550 Kč / 650  Kč
Za prvního psa nečlen klubu  650 Kč / 750 Kč   
Za dalšího psa  člen                450 Kč / 500 Kč                   
Za dalšího psa nečlen             500 Kč  / 550  Kč             
Dorost (všichni)                      250 Kč  / 300 Kč                   
Veteráni,  puppy, čestná a mimo pořadí (všichni)          150 Kč  / 200 Kč              
Bez dokladu o zaplacení výstavního poplatku nebude přihláška přijata.

Třídy: Rozdělení tříd se řídí výstavním řádem ČMKU a je uvedeno na přihlášce. Po vlastním posuzování soutěže: Dítě a pes , O nejlepší pár, Nejlepší chovatelská skupina. Tyto soutěže jsou bez poplatku. (V soutěži párů nemusí! být oba psi v majetku jednoho vystavovatele.)

Tituly: CAJC ČR, CAC ČR, R. CAC ČR,  Nejlepší štěně plemene (VN1 pes a fena), Nejlepší dorost plemene (VN1 pes a fena), Vítěz speciální výstavy mladých pes a Vítěz speciální výstavy mladých fena (soutěží CAJC), Nejlepší mladý plemene BOJ (soutěží Vítěz speciální výstavy mladých pes a Vítěz speciální výstavy mladých fena), Vítěz speciální výstavy pes i fena (soutěží CAC z mezitřídy, otevřené a vítězů), Nejlepší z čestných tříd za plemeno (soutěží V1 pes a fena), Vítěz speciální výstavy veteránů pes a fena (soutěží pse a fena s V1), BOV (mezi Vítězem speciální výstavy psem a fenou)

BOB a BOS (soutěží se douhromady o oba tituly (soutěží Vítěz speciální výstavy mladých pes a fena, Vítěz speciální výstavy pes a fena a Vítěz speciální výstavy veteránů pes a fena),  Vítěz speciální výstavy veteránů pes a fena, přitom BOS pak získá  pes nebo fena opačného pohlaví než je BOB. 

Další tituly jen pokud se na výstavu (celkově, bez ohledu na obsazení tříd) přihlásí více než jedno plemeno: Juniorský vítěz Olšovce 2022 (soutěží BOJ), Čestný vítěz Olšovce 2022 (soutěží Nej čestných tříd plemen), Veterán vítěz Olšovce 2022 (soutěží BOV). Vítěz Olšovce 2022 (soutěží  BOB)

Udělení titulů není nárokové. Pro titul šampion ČR platí ustanovení ČMKU.

Veterinární předpisy: 
1. Všechna zúčastněná zvířata musí mít s sebou očkovací průkaz psa, ověřující jejich totožnost, zdravotní stav a v němž bude dále uvedeno, že: pes je v imunitě proti vzteklině.
2. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.

Všeobecná ustanovení: K přihlášce je třeba nahrát také kopii průkazu původu – pokud se hlásíte na klubovou akci poprvé. Pokud chcete zařadit psa/fenu do třídy vítězů nebo čestné, s přihláškou kopii diplomu šampiona nebo kopii titulu Národní vítěz nebo Klubový vítěz nebo Vítěz klubové výstavy, Vítěz speciální výstavy.

U štěňat, u kterých ještě nebyl průkaz vydán, připište poznámku: průkaz nebyl vydán + tetovací číslo (uvedeno většinou ve smlouvě o prodeji).

- podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se podřizuje všem ustanovením výstavního řádu FCI, ČMKU, těchto propozic a pokynům výstavního výboru.
- výstava je přípustná všem psům zapsaným v plemenných knihách FCI, kteří dosáhli den před výstavním dnem stáří požadovaného pro zařazení do třídy
- pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem či vystavovatelem, za úhyn nebo ztrátu psa
- volné pobíhání psů není dovoleno, každý pes musí být opatřen vodítkem, kousaví psi náhubkem
- z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo zúčastňovat se výstav, vylučují se háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru.
- v případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky vráceny, případně část použita k uhrazení nákladů s výstavou
- neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavního poplatku
- vystavovatel souhlasí s uvedením jména a adresy v katalogu.

Protest:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů tedy pro porušení propozic výstavy nebo výstavních předpisů. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 500 Kč řediteli výstavy v průběhu posuzování. Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. Na protest podaný později nebude brán zřetel.

Další důležité informace
BONITACE V sobotu 1. 10. po skončení výstavy
uzávěrka pro bonitaci: 26. 9. 2022

! UBYTOVÁNÍ možno v kempu Olšovec, Jedovice