Omezení krytí jedním psem v kalendářním roce

Omezení krytí jedním psem v kalendářním roce

Na základě Chovatelského řádu klubu, část V, bod 30 klub od roku 2021 omezil využití krycího psa:

1) Chovný pes může krýt dvakrát během kalendářního roku. Třetí využijí je možné – ale pouze pokud kryje majitel psa svou chovnou fenu (a dvě krytí předtím už byly vyčerpány, ani v jednom případě ne tímto majitelem).*

2) Pokud se krytí nepovede nebo fena nezabřezne, krytí se nepočítá.

3) Přednost má při vystavení krycího listu pro určitého psa zpravidla ten majitel feny, který o to požádá dříve. Rozhodující slovo při rozhodování, kdo dostane přednost, pokud o psa požádá více majitelů fen najednou, má poradce chovu. 

Tento předpis byl schválen výborem klubu v roce 2021 a potvrzen i členskou schůzí 9. 4. 2022.

*Rozumí se tak, že třetí výjimka platí jen v případě majitele psa, pokud dvě předchozí krytí byli s fenou jiného majitele. Pokud jedno nebo obě využil majitel psa jako krtí své feny, třetí možnost odpadá.