Podmínky chovu - krašáci

Informace o úpravách podmínek chovu krašských ovčáků

PROČ TO DĚLÁME

Změna podmínek chovu souvisí s výskytem ektopických uretrů u krašských ovčáků, který se objevil u nás a v zemi původu je zřejmě celkem častý. Pro bližší informace o této anomálii doporučujeme se podívat na web klubu švýcarských salašnických psů (http://www.kssp.cz/Zdravi/Zdravi/Ektropicky-ureter.aspx), stručně se dá říci, že jde o špatné vyústění močovodů, které ve většině případů způsobuje u psů už od narození silnou inkontinenci. 

Výbor klubu má snahu zabránit většímu rozšíření této anomálie v našem chovu, a proto budou nadále v chovu využíváni pouze jedinci, kteří budou mít vyšetření z Veterinární a farmaceutické kliniky v Brně a budou vyhodnoceni jako zdraví (normální vyústění močovodů). 

KAM ZA VYŠETŘENÍM

Vyšetření bude provádět MVDr. Pavel Proks, který vede na klinice chorob psů a koček oddělení zobrazovacích metod. Vyšetřování krašských ovčáků bude prováděno UZV metodou na nejmodernějším přístroji u nás. 

Metoda nevyžaduje sedaci (uspání) psa, je rychlá, a pro posouzení napojení močovodů a jejich stavu dostačující. Toto vyšetření je možno spojit s RTG kyčlí, protože při uspání psa je vyšetření pro obě strany komfortnější. U psů, kteří již kyčle vyšetřené mají, bude sonografické vyšetření provedeno samostatně bez uspání.

Adresa pracoviště: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

MVDr. Pavel Proks, Ph.D. - klinika, chorob psů a koček -  oddělení zobrazovacích metod

Tel. pro objednání vyšetření:  541562343       

JAK SE BUDE VÝSLEDEK REGISTROVAT

Toto vyšetření bude klub požadovat i u již uchovněných psů a fen  a bude nutné je doložit při vystavování krycího listu. 

U psů nově zařazovaných do chovu bude vyšetření třeba provést před bonitací,.

V případě štěňat, která mají příznaky inkontinence nebo časté záněty močového traktu, je samozřejmě nutné vyšetření provést co nejdříve, aby bylo možno situaci ihned řešit.

Zapisovat se bude (zapíše plemenná kniha při předložení dokladu o vyšetření při zápisu chovnosti): EcU neg. - EcU poz.